Langelands Højskole er et spritnyt initiativ fra en gruppe borgere på Langeland, som alle ønsker, at Langeland skal udvikle sig i en bæredygtig og innovativ retning – og gerne med flere iværksættere.

Alle kan tilmelde sig kurser og foredrag. Se forsiden med de nyeste aktiviteter.

Højskole uden bygninger

Langelands Højskole er ikke en højskole i traditionel forstand. Vi har ingen bygninger. Vi har ingen forstander. Til gengæld bygger højskolen på de traditionelle dannelsesdyder med fællesskab, sang, og livgivende livsførelse. Vi vil gerne GØRE højskole, og vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at deltage i dette fællesskab, indenfor. Vi er i gang med at skabe en webside, hvor man kan læse mere om højskolen, og hvor man også kan tilmelde sig de allerførste kurser og arrangementer i foråret 2018.

 

At GØRE højskole vil helt lavpraktisk sige, at den måde at vi arbejder på. Den måde, vi omgås andre mennesker på, hænger sammen med den måde, som vi underviser og laver kurser i højskolen. Vi ønsker at praktisere bæredygtighed, og derfor har vi valgt, at de første testkurser, som vi tilbyder højskolekursisterne, handler om naturturisme, iværksætteri, litteratur, vandreture og et kursus for urbane unge, som ønsker at drive virksomhed på Langeland.

Flere urbane iværksættere til Langeland

En grøn iværksætterhøjskole skal fungere som et iværksætter-opstartssted, der blandt andet er målrettet udviklingen af nye små virksomheder, der samtidig styrker udviklingen af sociale fællesskaber, kooperativ virksomhedsdannelse og bæredygtighed.

 

Højskolen har til hensigt at skabe personlig udvikling i samspil med et konkret grundlag for selvforsørgelse. Den ønsker at skabe en unik forbindelse mellem almen viden og dannelse og erhvervsrettet viden.

 

Mange unge fra byområder ønsker at skifte deres tilværelse i støj og os ud med en mere bæredygtig tilværelse i udkantsdanmark, men de aner ikke, hvordan man gør. Det vil vi blandt andet gerne hjælpe med.

FORMÅL:

Højskolen skal udvikle, styrke og understøtte lokale fællesskaber og give mennesker mod og lyst til at handle i eget og fælles liv.

Højskolens fire ben

Højskolen står på fire bærende ben:

IVÆRKSÆTTERI

Iværksætteri kan både være at ”sætte noget i værk”. Det kan også være at drive egen virksomhed eller drive en selvforsørgende tilværelse.

DANNELSE

Dannelse er en del af det traditionelle højskolebegreb, og vi udvider det  til at være bæredygtig dannelse ud fra ny forskning af blandt andre Lone Belling.

FAGLIGHED

Fagligheden vil på Langelands Højskole i høj grad dreje sig om grønne initiativer, gastronomi, bæredygtigt landbrug, naturturisme, energi, design mv.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed handler om at lære at passe på vores jord. Vi skal lære hvordan vi tænker bæredygtighed ind i vores mad, forbrug, transport mv. Bæredygtighed er også at leve et sundt liv med rare mennesker på fx Langeland.