Vandretur i sensommer natur ved Ristinge Klint

Et kursus for dig, der vil med ud og finde ro, nærvær og ny erkendelse i naturen. Vi bevæger os gennem kystlandskabet ved Ristinge Klint, langs høstede marker, græssende kvæg og til de monumentale, stejle kystskrænter med fantastisk udsigt over det Det sydfynske Øhav.

Ristinge Klint nær Humble på Langeland er en geologisk seværdighed med oplevelser for alle sanser, artsrig natur, stendysse og gamle sagn om Lindormen. På denne vandring kan du gøre nye æstetiske opdagelser i sensommernaturen og finde ro i det opløftende kystlandskab gennem små øvelser og stille refleksion.

Gåturen varer halvanden time og undervejs er der tænkepauser, hvor du får ny inspiration til æstetiske og filosofiske måder at iagttage naturen. Vi lytter til græsningslandets lyde, mærker årstidens stemninger og tænker nærmere over forskellige måder at opfatte og forstå natur – som fænomen og som begreb. Ved kysten gør vi ophold, og her hører du om en særlig form for meditation, der har rødder i ritualer fra nordisk oldtid og shamanisme, og hvor man sidder alene i naturen for at finde indsigt, mod og svar på spørgsmål om liv og eksistens. Det øver vi med stillesiddende refleksion – alene hver for sig – i en time. Bagefter er der høstpicnic og hyggeligt samvær på strandengen.


Målgruppen: Alle med interesse for stille bevægelse og koncentreret fordybelse i naturen. Alle, der kan lide at vandre og gerne vil afprøve en ny form for vandring.

Sted: Vi mødes på P-pladsen ved Ristinge Hale dér, hvor Halevejen slutter ved kysten.  Pris: 250 kr. pr. person for oplæg, vejledning og let picnic-frokost med nyhøstede urter. Turen gennemføres ved minimum 7 tilmeldte.

Undervisere

Helle Solhøj

Cand.mag. i kunsthistorie og filosofi og har speciale i stedskunst, landskabsæstetik og perception

Jeg arbejder som freelancer og har mange års praktisk erfaring som underviser ved folkeuniversitetet og aftenskoler, som turguide på Fyn og Langeland, fortæller og skribent om især kunst, kulturarv og landskaber. Jeg er et tænksomt friluftsmenneske, vandrer og cykler alle årstider og flyttede til Langeland i 2008 netop på grund af den mangfoldige natur. I mit tidlige voksenliv arbejdede jeg en årrække med økologisk jordbrug, og jeg bestræber mig på at leve med i harmoni med naturen og en bæredygtig fremtid.

Kristine Karlshøj

Designer, Master i æstetiske læreprocesser og diplom i ledelse

Jeg arbejder som konsulent i egen virksomhed, hvor jeg tilbyder lederrådgiver, facilitator og procesdesigner. Jeg har mange års erfaring i at skabe rum for at mennesker kan udvikle sig. Det gør jeg gennem øvelser, samtaler og kreative teknikker. Jeg bor på Bøstrupgård på Nordlangeland sammen med min mand, hund, katte og et par høns. Jeg er meget optaget af at bruge Langeland om et sted for refleksion. Både i forhold til at drive egen virksomhed og udvikle sig som menneske. I forbindelse med den æstetiske vandring vil jeg særligt stå for den praktiske del omkring refleksion ved havet.

Jeg er desuden kasserer for Langelands højskole, og sørge for det praktiske angående turen.

Tilmelding
Tilmeld dig
Kursusdato

Søndag d. 18. august 2019


kl. 10.00 – 13.30

Målgruppen

Alle med interesse for stille bevægelse og koncentreret fordybelse i naturen. Alle, der kan lide at vandre og gerne vil afprøve en ny form for vandring.

Sted

Ristinge, Sydlangeland.


Vi mødes på P-pladsen ved Ristinge Hale dér, hvor Halevejen slutter ved kysten.

Pris

250 kr. pr person for oplæg, vejledning og picnic. Børn halv pris


Turen gennemføres ved minimum 7 tilmeldte.