Kunsten og stedet: Hvordan fortæller man en Ø?

Langelands Højskole i samarbejde med Møllehavehuset

Kurset undersøger stedets betydning. Kvaliteten i det nære er blevet fjern for mange. Globalisering, øget mobilitet og fornyede flygtningestrømme stiller nye spørgsmål om stedet, man hører til, om identitet og tilhørsforhold. Hvordan kan litteratur og kunst formidle forbindelsen mellem mening, sted og identitet?

Vi sætter kunsten i spil i uformelle og nære omgivelser på Langeland. Du vil komme til at opleve nogle inspirerende, rørende, sjove og hyggelige dage med oplevelser, samtaler, indblik og udsyn på Langeland som et sted, der kan opleves fra mange vinkler.

Kurset vil byde på forskellige kunstneriske udtryk og fortolkninger af natur og kultur, som på hver deres måde vil bidrage til din oplevelse af Langeland, som et sted fuld af nuancer, perspektiver og sanselighed.

 


 

4 arrangementer, 4 møder, 4 vandreture og mange vinkler

Du vil opleve fire forskellige kunstneriske fortolkninger af Langelands natur og kultur. Du kan vælge et enkelt af dem, flere eller alle fire.

Du kan komme på besøg hos væver Jette Nevers, der vil præsentere sine værker, fortælle om vævning som kunstnerisk udtryk og tale om forbindelsen mellem ånd og hånd og om inspirationen fra Langeland.

 

Du kan møde litteraten Morten Gaustad, forfatter til bøgerne Fortidsminder på Langeland og En lille bog om dysser og depression, der vil fortælle om det historiske landskab på Langeland, og om hvordan erkendelsen af den historiske dimension, kan skabe forankring og bruges terapeutisk. Morten Gaustads oplæg vil blive ledsaget af en vandretur i det historiske landskab på Langeland

 

Du kan besøge billedkunstner Sonia Brandes, der vil tale om papirklip og folkekunst, om fantasien som folkelig kunstnerisk udtryk og papirklip som fortolkning af steder og indgange til landskaber.

 

Og du kan møde forfatter og rejsejournalist, Jannie Schjødt Kold, der vil fortælle om sin fotobog  ”Langeland – øen bag alle broerne”. ”Sympatisk realisme” kaldte nu afdøde Niels Helweg Petersen bogen i sin anmeldelse i Weekendavisen. Men hvordan laver man et stedportræt? Hvad er ’stedets ånd’? Og hvordan fortæller man om en ø, der forandrer sig, mens man skriver? Jannie Schjødt Kolds oplæg vil blive ledsaget af en billedrig vandretur i det langelandske landskab.


De enkelte foredrag indledes af cand. mag. i nordisk litteratur Marianne Volf Andersen og ph.d. i Litteraturvidenskab Helle Munkholm Davidsen og sættes ind i en kultur- og litteraturhistorisk rammer.

 


 

PROGRAM

LØRDAG d. 18/8

Del 1

Kl. 9.30 – 10.00. Ankomst og morgenkaffe i Møllehavehuset

10.00 – 10.30: Velkomst: Marianne V. Andersen om stedet – Møllehavehuset og forfatterne på Langeland I

10.45 – 12.00: Besøg hos væver, Jette Nevers i Stoense – Forbindelsen mellem ånd og hånd

12.30 – 13.30: Frokost i Møllehavehuset

 

Del 2

14.00 – 14.30: Velkomst: Marianne V. Andersen om stedet – Møllehavehuset og forfatterne på Langeland II 14.30 – 15.30: Morten Grausted – Det historiske landskab

15.30-17.30: Vandretur i det historiske landskab med kaffe og kage

18.00. Middag i Møllehavehuset

 

SØNDAG d. 19/8

Del 3

Kl. 9.30 – 10.00. Ankomst og morgenkaffe i Møllehavehuset

10.00 – 10.30: Velkomst: Helle Munkholm Davidsen – Kunsten som perspektivskifte I

10.45 – 12.00: Besøg hos billedkunstner Sonia Brandes på Adamshøj – papirklip og landskaber

12.30 – 13.30: Frokost i Møllehavehuset

 

Del 4

14.00 – 14.30: Velkomst: Helle Munkholm Davidsen – Kunsten som perspektivskifte II

14.30 – 15.30: Jannie Schjødt Kold: hvordan fortæller man en Ø

15.30-17.30: Vandretur i det billedrige landskab med kaffe og kage

18.00. Middag i Møllehavehuset

 

Undervisere

Marianne Volf Andersen

cand. mag. i nordisk litteratur. Redaktør, forfatter og foredragsholder

Daglig leder af Møllehavehuset på Langeland. Jeg har siden jeg i 2014 flyttede hertil, interesseret mig for ”litteraturens åsteder” – og forfatterne på Langeland: De, som er født og opvokset her, de som er flyttet hertil eller som på anden måde har haft – eller har – en særlig tilknytning til stedet her. Fra Guldalderens store navne: H.C. Ørsted, H.C. Andersen, Öehlensläger, over berømte digterpræster som, Grundtvig, Kai Munk og Johannes Møllehave og naturlyrikere af stor vitalitet; Sophus Claussen, Frank Jæger, Vagn Lundby. Jeg har interesseret mig for historiske romaner af herboende forfattere: Arne Herløv Pedersen, Henni Skaarup og Bodil Steensen Leth som skriver med udgangspunkt i Langeland – og yngre forfattere som Merete Pryds Helle, Kim Leine, Jesper Wung Sung, som kender deres Langeland. – Samtidig har jeg forsøgt at bygge bro mellem centrum og periferi ved at invitere forfattere fra metropolen til vores ø til et møde med de langelandske læsere. Det er jo det litteratur og kulturformidling kan: skabe kontinuitet og sammenhæng.

Helle Munkholm Davidsen

Litteraturforsker, Forsknings- og udviklingschef ved VIA University College

Helle er litteraturforsker og har især arbejdet med, hvordan litteraturen er med til at udvikle vores fælles kulturelle forestillingsverden. Hun har skrevet flere bøger, der forbinder kulturel viden med litteraturanalyse (Litteratur og encyklopædi, Kognitiv litteraturanalyse og Textlaboratoriet sammen Julie Püschl). Helle bor i Rudkøbing og forbinder et lokalt aktivistisk liv på Langeland med et job som forsknings- og udviklingschef i Aarhus på VIA University College.

Jannie Schjødt Kold

Journalist, forfatter og underviser

Jannie skriver fra sit hjem på Thurø og fra kontorfællesskabet i Ribers Gård i Svendborg. Hun er altid i gang med at finde og fortælle historier fra nye steder. Jannie skriver rejsereportager for JP Rejser, artikler for Weekendavisen og underviser både børn og voksne i at skrive. Hun har flere års erfaring som moderator og interviewer ved forskellige litterære begivenheder som BogForum og lignende. Jannie har skrevet tre journalistiske bøger, herunder bogen ”Langeland – øen bag alle broer” fra 2016.

Morten Gaustad

Litteraturforsker og forfatter

Morten Gaustad har i mange år arbejdet med formidling af sprog, litteratur, kultur og historie som universitetslærer, oversætter,skribent og museumsformidler.

Har udgivet 2 bøger i 2017 om dyser.

Morten driver egen virksomhed under navnet “Laserne Kulturformidling”.

Jette Nevers

Kunsthåndværker, væver

Er uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i København. Hun arbejder med billedvævning i bred forstand. Hun formår som de færreste at udforske selve væveteknikkens for at kunne skabede billeder og kompositioner, der siden danner grundlag for de enkelte arbejder. Jette Nevers har lavet udsmykningsarbejder, skabt antependier, kortæpper og messehagler til en række kirker. Hendes arbejder falder i fire grupper:

 

  • Billedvævninger
  • Kirkelige opgaver
  • Design af metervarer
  • Og de frie eksperimenter

Et Tekstilværksted

 

Jette Nevers har altid haft elever på sit værksted og har derigennem haft stor indflydelse på dansk tekstilkunst.

 

”Jeg har arbejdet i mere end 50 år med tekstiler i sit værksted.

Spændingen ved at eksperimentere med nye materialer og bindinger (mønstre) er uendelig. Pludselig opstår der kompositioner, som jeg så arbejder videre med. -”Jeg har en meget stille hverdag, næsten meditativ. – Det fås ikke bedre”.

Sonia Brandes

Kunsthåndværker, l`art de pauvre

Er opvokset på Ærø. Hun uddannede sig som lærer, men valgte hurtigt en karriere som kunstner. Hun har opholdt sig en årrække i Paris og er i dag bosiddende på Langeland. Sonia Brandes betragtes i dag som det kunstneriske papirklips ukronede dronning. Det er hun takket være den udsøgte perfektion, ja virtuositet i det tekniske, der præger hendes arbejder, men hun er navnlig blevet det, fordi hendes kunst taler om sjældne artistiske evner og rig fantasi.

 

At tegne med saksen

 

Papirklip, psaligrafi, er en folkekunst, som har været udført de allerfleste steder i verden.

Sit første møde med papirklippet havde Sonia Brandes som barn på Ærø, da hun klippede gækkebreve.

Senere, som voksen, huskede hun magien og eventyret i at åbne det foldede udklippede papir og se motiver og mønstre dukke frem.

så hun genoptog teknikken, videreudviklede den og gjorde den til sin kunstneriske udtryksform.

 

Under besøget hos Sonia vil hun vise eksempler på papirklip fra forskellige steder og tider. Hun vil vise eksempler på sine egne værker og fortælle om teknikken, som ligger bag det at udføre et papirklip.

 

Tilmelding
Tilmeld dig
Kursusdato

Lørdag d. 18. august + søndag d. 19. august 2018

Målgruppen

Alle med interesse for litteraturens rolle i kulturudvikling

Sted

Møllehavehuset Bøstrupvej 39, Bøstrup, 5953 Tranekær

Pris

Du kan tilmelde dig et enkelt arrangement med frokost eller middag (kr. 450)


2 arrangementer (kr. 800)
3 arrangementer (kr. 1200)
eller 4 arrangementer (kr. 1500)
Prisen dækker foredrag og forplejning (frokost som del af formiddagsarrangement og middag som del af eftermiddagsarrangement). Overnatning er ikke med i prisen, men vi hjælper gerne med at finde logi.
Transport vil foregå i egne biler.

Støttet af

Alle kurser i 2018 er støttet af Erhvervsministeriet – puljen for Liv&Land. Derfor betaler du kun den reelle pris for forplejning.