Generalforsamling 22. marts kl. 19.00 – 21.00

Langelands højskole afholder generalforsamling OG idéudviklingsmøde den 22. marts kl. 19.00 – 21.00.

Bestyrelsen vil fortælle om det spændende arbejde vi er gået i gang med sammen med skolekredsen. Derefter gennemgår vi formalia for generalforsamlingen. Til sidst vil vi gerne have input og gode ideer fra jer omkring en ny højskole på Langeland.

Claus Brandstrup vil undervejs fortælle om Byens Højskole, som også er en nyetableret højskole uden bygninger.

Og så skal vi naturligvis synge også….
Vi glæder os til at høre alle jeres spændende tanker om højskole på Langeland

Mange hilsner
Bestyrelsen / Kristine, Helle, Marianne, Jens og Ulrik.