Generalforsamling 2019

Kom og vær med til generalforsamling torsdag d. 28. marts kl. 19.00 – 21.00

Langelands højskole afholder generalforsamling OG visionsmøde

Bestyrelsen vil fortælle om det spændende år der er gået siden sidst. Derefter gennemgår vi formalia for generalforsamlingen. Til sidst vil vi gerne have input og gode ideer fra jer omkring en ny højskole på Langeland.

Bestyrelsen søger også nye medlemmer – ny energi og nye ideer!

Claus Brandstrup, forstander på Byens højskole i Odense vil undervejs holde et oplæg om Byens Højskole, som også er en nyetableret højskole uden bygninger.

Vi glæder os til at høre alle jeres spændende tanker om fremtidens højskole på Langeland

Generalforsamlingen afholdes på Langelands Efterskole, Nørrebro, 5900 Rudkøbing.

Mange hilsner
Bestyrelsen / Kristine, Helle, Marianne, Jens og Ulrik og Carsten